Európai Modern NinjutsuAz Európai Modern Ninjutsu hagyományos értelemben vett harcművészet: önismeretre, helyzetfelismerésre, problémamegoldásra, stratégiai gondolkozásra, kooperációra tanít. Oktatási, nevelési eszközei összhangban vannak a jelenlegi európai iskolarendszer módszereivel és célkitűzéseivel.


Célok


A modern ninjutsu a személyiségfejlesztésre, a hatékonyságra és a célszerűségre helyezi a hangsúlyt. Nincsenek misztikus törekvései, nem versenyekre készít fel, nem hagyományőrző torna és nem katonai vagy utcai önvédelem.

Az edzésen felismert alapelveket beépítjük a mindennapi életünkbe, és hasznosítjuk azokat. Számunkra a harcművészet életforma. Egy idő után az élet más területein leszűrt tapasztalatok is megjelennek az ember harcművészetében, és megvalósul a harcművészet és a hétköznapi élet egyensúlya.

Alapok


A legtöbb küzdőstílus az általa használt technikák alapján határozza meg magát. Mi viszont nem célnak, hanem elsődlegesen az önnevelés – és nem a mások felett aratott győzelem – eszközének tekintjük a technikákat.

Az edzéseink többféle célt szolgálnak. A legfontosabb ezek közül az önismeret és a realitás. Támadásokat nem érdemes csupán imitálni, mint ahogy életszerűtlen helyzetekre is fölöslegesnek tartjuk felkészülni. Ugyanakkor a küzdelmi technikákat nem pusztán önmagukért gyakoroljuk, hanem a különféle konfliktushelyzetek modelljének tekintjük – akárcsak a Healing Fightban –, hiszen nap mint nap különféle konfliktusokkal találkozunk, ám fizikai erőszakra ennél jóval ritkábban kerül sor. A harcművészeti technikák gyakorlása mindig két ember együttműködésén alapul. A harcművészetben alapvető a másik tisztelete, mivel a társam az edzésen felajánlja a testét, hogy tökéletesíthessem a tudásomat.

A modern ninjutsuban az oktatást a testmechanika megismerésével kezdjük– ugyanis a testünk jelenti azokat a kereteket, amelyek közt leéljük az életünket. Mivel minden mozdulatot gondosan elemzünk, a rendszer egyaránt alkalmas rá, hogy a testi intelligenciával rendelkező embereket megtanítsa az analitikus gondolkozásra, valamint arra is, hogy tudatosítsa a valóságot az elméleti síkon gondolkodókban. Az edzéseken senkitől se kérünk többet, mint amire képes, de arra törekszünk, hogy mindenki kihozza magából a maximumot.

Magamról


1990-ben végeztem Budapesten, magyar-népművelés szakon. Tanár vagyok. Több harcművészeti rendszerben szereztem mesterfokozatot. Több évig tanítottam külsős oktatóként a BME Testnevelési tanszékén. Olyan tananyagot állítottam össze, amely a 21. századi európai oktatási rendszerbe való harmonikus integrációt segíti elő. Nem találtam fel a spanyolviaszt, de úgy vélem, bizonyos dolgokat célszerű újragondolni, a változó világban. Én alapítottam és vezetem a MAFC Ninjutsu szakosztályát.


A Shibumi Ninjutsu Dojo emblémája